Proč mít log management?

Existují tři základní důvody, proč nasadit systém pro centralizovanou správu a analýzu logů: provozní/operační, bezpečnostní a dodržení souladu s regulacemi.

Provozní a operační oblast

Kritický IT incident
Kritický IT incident je středobodem dnešního IT světa, je nevyhnutelný stejně jako daně a smrt, protože dříve či později přijde.

Sjednocení formátu logů a jejich centralizace
Centralizovaný systém sjednocuje různou distribuci logů v zařízeních a systémech, řeší rozdílnou retenci i jazyk logu.

Rychlá analýza díky centralizaci logů
Díky centralizaci logů v LOGmanageru se technikovi IT otevírá možnost k rychlé analýze informací z mnoha zdrojů bez nutnosti mít ke všem systémům administrátorský přístup.

Bezpečnostní oblast

Nezpochybnitelnost záznamů
Když jednou LOGmanager nějaké záznamy uloží, nelze je vymazat ani modifikovat.

Proaktivnost
Pokud správně nastavíte v LOGmanageru alerty, bude vás systém automaticky informovat o bezpečnostních incidentech

Soulad s regulacemi a zákony

Soulad s regulacemi
Systém umožňuje poskytnutí detailní dokumentace bezpečnostního problému jak pro GDPR, tak i další normy a nařízení.

Audit, reporty
Pokud organizace prochází auditem bezpečnosti, je systém, který dokáže vygenerovat reporty dle požadavků auditora nutností.

 

Neváhejte, objednejte demo zdarma!