Co je LOGmanager?

LOGmanager umožňuje přehledným způsobem přistupovat k mnoha, jinak nesjednotitelným, informacím z nejrůznějších HW a SW.

Umožní nadhled nad IT!

V dnešním přetechnizovaném světě jsou informace kritickým zdrojem umožňující správné rozhodnutí ve správný čas. V protikladu k tomuto konstatování stojí fakt, že informace jsou distribuovány v nejrůznějších zařízeních a software rozdílných výrobců, ne vždy ve snadno pochopi­telném formátu a s rozdílnou dostupností. Sjednocení informací z mnoha zdrojů a jejich přeložení do snadno pochopitelného formátu, nastavení pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochyb­nitelné ukládání je proto předpokladem pro efektivitu bezpečnostních i operačních činností každé organizace. Když se k tomu přidá i přehledná interpretace těchto informací v kompaktním a výkonném nástroji, získá firma nástroj pro realizaci správných rozhodnutí. A tímto nástrojem je systém LOGmanager.

Jednoduché a přehledné prostředí

Předností systému LOGmanager je jeho rychlost a přehlednost – zaškolení IT je krátké.

Dashboard

Všechny informace si můžete sdružit na jediné přehledné obrazovce.

Podrobnosti

Můžete filtrovat a prohlížet logy, jak je libo.
P

Grafické rozhraní

Vše je velmi přehledné a nastavitelné.

Parsery

Doprogramujeme vám další, dle požadavků

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

 • Neomezený počet zdrojů. Žádné licence!
 • Centrální přehled s grafickou prezentací – dashboards
 • Rychlé vyhledávání
 • Forenzní analýza
 • Korelace událostí
 • Alerting
 • Reporting
 • Sjednocení formátu logů
 • Dlouhodobé uložení
 • Plní požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a ČSN ISO 27001 pro pořizování auditních záznamů
 • Uchování logů pro předložení organizacím zabývajících se bezpečností CESNET CERST a CIRST nebo Policii ČR
 • Ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic
 • Sběr logů pro řešení provozních problémů a bezpečnostních incidentů
 • Intuitivní a rychlé vyhledávácí rozhraní
 • Ověření přijetí záznamu do úložiště
 • Ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen

Konkurenční výhody

 • Trvalý příjem až 10.000 událostí za sekundu
 • Špičkový příjem až 20.000 událostí za sekundu
 • Neomezený počet zdrojů v základu uložení až 100TB logů se snadným škálováním výkonu i úlož­né kapacity
 • Možnost šifrování AES-256
 • Interní diskové pole RAID 6 s ochranou proti výpadku disků
 • Možnost zálohování na SMB/NFS systémy organizace
 • Snadný a přehledný systém licencování bez skrytých nákladů
 • Administrační rozhranní a dokumentace v českém jazyce
 • Přímá technická podpora výrobcem

Podporovaná zařízení

 • Cisco, HP, Huawei, Fortinet, Juniper, Checkpoint a další
 • Windows servery a stanice
  Linux servery
 • Hlavní aplikace a databáze (SAP, MS­SQL, MySQL a další)VMware
 • Součástí systému je Windows Event Sender – klient pro stanice a ser­very. Klient je centrálně spravovaný a umožňuje sběr logů z operačních systémů Windows.
 • Logy je možné filtrovat a kódované údaje v nich obsažené jsou překládány do srozumitelné formy….

Neváhejte, objednejte demo zdarma!